Bengts Åkeri AB och Bengt Everts Åkeri AB

 

Vår Vision

 

Vara det ledande transportföretaget avseende "just in time" leveranser,

med hög servicegrad,engagemang och ett stort fokus på miljöanpassade transporter