Kvalitet och Miljö

 

 

 

Företagen arbetar aktivt med att säkerställa att vi har en hög kvalitet i vårt arbete, med nöjda kunder som återkommer till oss.

 

Vi arbetar aktivt med att minimera den miljöpåverkan som våra transporter genererar genom aktiv utbildning av vår organisation i Ecodriving, 

Vehco färddatorer är installerade i våra fordon.

 

R:con temperaturövervakningssystem är installerat i våra kylbilar som transportera livsmedel.

 

Vi driver egen verkstad i syfte att minimera miljöpåverkan och onödiga transporter och stillestånd, och därigenom nyttja vår vagnpark så effektivt som möjligt.