Om Bengts Åkeri

Företagets historia.

 

Företagets startades 1975 av Bengt Johansson som startade med 1 lastbil och körde ut tvättmedel till kunder i Örebro län.

 

1989 köper Bengt 50 % av aktierna i Olle Bengts åkeri som körde linjetrafik med 3 bilar mellan Örebro-Dalarna-Stockholm och Jönköping.

 

1991 köper Bengts söner Tony och Håkan de resterande 50 % av aktierna i Olle Bengts varefter företaget satsar på transporter för Posten paketservice och HIT. Samtidigt får sönerna Bengts 50 % i företaget och äger därmed företaget i sin helhet och namnändrar företaget till Bengts Åkeri i Örebro AB.

 

1993 I mars tas driften över av Postens nya paketterminal i Örebro samtidigt som åkeriets stora expansionsfas påbörjas.

 

1993 startar Bengt Johansson Bengt Everts Åkeri i Örebro AB som specialiserar sig på utlandstransporter.

 

1995 startar Bengt,Tony och Håkan Bengts Fjärråkeri i Örebro AB som idag ingår inom Bengts Åkeri AB

 

2000 talet sker en stark expansion för åkeriet.

 

2005 Generationsskifte inom åkeriet nu tar sönerna över Bengt Everts åkeri AB samtidigt som företaget ombildas till koncernstruktur.

 

2006 Startar Bengt Johansson ett nybildat Bengts Fjärråkeri i Örebro AB 

 

2007 flyttar koncernen in i ny toppmodern anläggning på Västra Pilängen, Vagngatan 19 i Örebro.

 

2009 fortsätter expansionen med nya transportuppdrag för DSV med bla ICA,Spendrups,Carlsberg och COOP etc.

 

2010 fortsatt expansion med nya transportuppdrag för DSV och Posten

 

2011 Fokusering på våra transporter inom Sverige